2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

 • DOLAR
  3,7880
  % 1,10
 • EURO
  4,6540
  % 1,92
 • ALTIN
  163,4160
  % 0,27
 • BIST
  $14.327
  % 5,35

Ücretini Alamayan, Yıllık İzin Kullanamayan İşçi Ne Yapmalıdır?

Ücretini Alamayan, Yıllık İzin Kullanamayan İşçi Ne Yapmalıdır?

Bu yazımızda yakın zamanda iş mahkemeleri kanun tasarısının da meclisimizde kabul edilmesinin ardından işçi-işveren uyuşmazlıklarına ve işçinin ücretini alamaması, kıdem ve ihbar tazminatını alamaması veya yıllık izinlerini kullanamaması gibi bir durumda yeni kanuna göre ne yapması gerektiği hususlarında bilgiler vereceğiz.Meclisimizde kabul edilen kanun tasarısı, işçi ile işveren arasındaki alacak, tazminat ve işe iade gibi uyuşmazlıklarda yeni bir dönemi başlatmış bulunmakta.

Yazımızda ücretini alamayan işçi nereye müracaat etmeli, izinlerini kullanamayan işçi ne yapmalı, sigortasız çalıştırılan işçi nereye şikayet etmeli gibi konuların yanı sıra yeni kanuna göre uyuşmazlıklarda nelerin yapılması gerektiğini de adım adım anlatacağız.

Ücretini Alamayan İşçi Ne Yapmalı? Nereye Şikayet Etmeli?

Bir işyerinde çalışan ve ücretinin tamamını ya da bir kısmını yasal süresi içinde alamayan bir işçi öncelikle dilerse işvereni uyararak ücretinin ödenmesini talep eder, veyahut Alo 170 İhbar Hattını arayarak bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edebilir.Alo 170 ihbar hattına gelen tüm ihbarlar İş Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından titizlikle incelenmektedir.Tüm bunlardan sonuç alınamazsa dava açmadan önce yeni tasarıya göre öncelikle arabuluculuk müessesine müracaat etmelidir.

Yeni kanunla birlikte işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak artık zorunlu olmuştur.Yeni sisteme göre arabulucuya müracaat etmeden mahkeme başvurulması halinde dava usulden reddedilecektir. Dava şartı olarak arabuluculuk, mahkemelerin alternatifi değil tamamlayıcısı olarak görülmekte.Arabulucu işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlamak için çalışacak, gerektiğinde kendilerine öneri ve çözüm sunacak.O halde ücretini alamayan işçinin izlemesi gereken yolları sırayla yazmak gerekirse:

 • 1. Öncelikle işveren uyarılarak ücret talep edilebilir
 • 2. Alo 170 ihbar hattı aranarak veya yazılı dilekçe ile durum Bakanlığa şikayet edilebilir
 • 3. Arabuluculuk müessesine müracaat edilebilir
 • 4. Arabuluculuk da soruna çözüm bulamazsa o halde dava açılabilir

Bu konuda işçi kardeşlerimizden bize en çok şikayet gelen konular genellikle aşağıdaki gibidir:

* Maaş geç ödenmesi şikayeti nereye yapılır?
* Maaşını alamayan işçi ne yapmalı?
* Maaş ödenmemesi durumunda şikayet nasıl yapılır?
* İşten ayrıldım maaşımı alamıyorum nereye şikayet etmeliyim?

Yıllık İznini Kullanamayan İşçi Ne Yapmalıdır?

Ücretini alamayan bir işçinin izlemesi gereken yollar aynı zamanda yıllık izinlerini kullanamayan bir işçi tarafından da izlenebilir.Örneğin bir işyerinde çalışan ve yıllık izinlerinin tamamını ya da bir kısmını yasal süresi içinde kullanamayan, patron tarafından yıllık izin kullandırılmayan bir işçi de öncelikle dilerse işvereni uyararak yıllık izinlerini kullanmak istediğini söyler, sonuç alamazsa Alo 170 İhbar Hattını arayarak bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edebilir.Dilerse yazılı olarak bir dilekçe ile de müracaat edebilir.Alo 170 ihbar hattına gelen tüm ihbarlar ve yazılı şikayet dilekçeleri İş Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından titizlikle incelenmektedir.

İşyerinde yapılacak denetim sonucunda ücretini alamayan işçiler için veya yıllık iznini kullanamayan işçiler için işverene idari para cezası uygulanmaktadır.Tüm bunlardan sonuç alınamazsa dava açmadan önce yeni tasarıya göre öncelikle arabuluculuk müessesine müracaat etmelidir.Yeni kanunla birlikte işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak artık zorunlu olmuştur.Yeni sisteme göre arabulucuya müracaat etmeden mahkeme başvurulması halinde dava usulden reddedilecektir.Arabulucu işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlamak için çalışacak, gerektiğinde kendilerine öneri ve çözüm sunacaktır.O halde ücretini alamayan işçinin izlemesi gereken yolları sırayla yazmak gerekirse:

 • 1. Öncelikle işveren uyarılarak yıllık izin talep edilebilir
 • 2. Alo 170 ihbar hattı aranarak veya yazılı dilekçe ile durum Bakanlığa şikayet edilebilir
 • 3. Arabuluculuk müessesine müracaat edilebilir
 • 4. Arabuluculuk da soruna çözüm bulamazsa o halde dava açılabilir

Kıdem veya İhbar Tazminatı Alamayan İşçi Ne Yapmalıdır?

Yukarıda yıllık izin kullanamayan işçi ne yapmalıdır ve ücretini alamayan işçi ne yapmalıdır başlıkları altında verilen çözüm önerileri kıdem tazminatını veya ihbar tazminatını alamayan işçiler için de aynen geçerlidir.

Yıllık iznini kullanamayan veya ücretini alamayan veya eksik alan işçilerin izlemesi gereken yollar aynı zamanda ihbar tazminatını alamayan veya kıdem tazminatını alamayan işçiler tarafından da izlenebilir.Örneğin bir işyerinde çalışan ve kıdem tazminatının veya ihbar tazminatının tamamını ya da bir kısmını yasal süresi içinde işvereninden alamayan işçiler de öncelikle dilerse işvereni uyararak ihbar ya da kıdem tazminatının ödenmesini talep eder, sonuç alamazsa Alo 170 İhbar Hattını arayarak bu durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına şikayet edebilir.Dilerse yazılı olarak bir dilekçe ile de müracaat edebilir.Alo 170 ihbar hattına gelen tüm ihbarlar ve yazılı şikayet dilekçeleri İş Müfettişleri, Sosyal Güvenlik Müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından titizlikle incelenmektedir.Ancak ücretini veya kıdem ya da ihbar tazminatını alamayan bir işçi için Alo 170 ihbar hattı veya yazılı dilekçe ile Bakanlığa müracaat etmek ücretini ya da tazminatını kesin olarak tahsil edeceği anlamına gelmez.Bakanlık yetkilileri işverene yazılı olarak işçinin alacağının ödenmesi konusunda telkinde bulunurlar, işveren bu yazılı uyarıya uymazsa o halde konuyu yargıya taşımak gerekecektir.

Konu yargıya taşınacaksa yeni tasarıya göre öncelikle arabuluculuk müessesine müracaat etmelidir.Yeni kanunla birlikte işçi ve işveren uyuşmazlıklarında mahkemeye gitmeden önce arabulucuya başvurmak artık zorunlu olmuştur.Yeni sisteme göre arabulucuya müracaat etmeden mahkeme başvurulması halinde dava usulden reddedilecektir.Arabulucu işçi ve işveren arasında uzlaşma sağlamak için çalışacak, gerektiğinde kendilerine öneri ve çözüm sunacaktır.O halde ücretini alamayan işçinin izlemesi gereken yolları sırayla yazmak gerekirse:

 • 1. Öncelikle işveren uyarılarak kıdem tazminatı/ihbar tazminatı izin talep edilebilir
 • 2. Alo 170 ihbar hattı aranarak veya yazılı dilekçe ile durum Bakanlığa şikayet edilebilir
 • 3. Arabuluculuk müessesine müracaat edilebilir
 • 4. Arabuluculuk da soruna çözüm bulamazsa o halde dava açılabilir

İlgili Konu: Ücretsiz izinli geçirilen günler kıdem tazminatı hesabında sayılır mı?

İş Mahkemeleri Kanun Tasarısına Göre İşveren-İşçi Uyuşmazlıklarında Yapılması Gerekenler

Bireysel veya toplu iş sözleşmesine dayanan işçi veya işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talebiyle açılan davalarda arabulucuya gidilecek. Gemi adamları ve gazeteciler de İş Mahkemeleri Kanunu açısından işçi sayılacak, dolayısıyla onlarda mahkemeye başvurmadan önce arabulucuya başvurmak zorunda olacak.

Bu kapsamda kanuna veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade talebiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava şartı olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat talebinin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek.

Başvurular, karşı tarafın yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna yapılacak. Karşı taraf birden fazla ise bunlardan birinin yerleşim yerindeki veya işin yapıldığı yerdeki arabuluculuk bürosuna başvuru yapmak yeterli sayılacak. Arabuluculuk bürosu kurulmayan yerlerde başvurular, adli yargı ilk derece mahkemesi tarafından görevlendirilen sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğüne yapılacak.

Arabulucu kural olarak, büro tarafından ve komisyon başkanlıklarına bildirilen listeden belirlenecek. Ancak işçi ve işveren, listede yer alan herhangi bir arabulucu üzerinde anlaşmışlarsa bu arabulucu görevlendirilecektir.

Arabulucu, yapılan başvuruyu görevlendirildiği tarihten itibaren üç hafta içinde sonuçlandırmak zorunda olacak. Zorunlu hallerde arabulucu tarafından bu süre en fazla bir hafta uzatılabilecek.

Taraflardan birinin geçerli bir mazeret göstermeksizin ilk toplantıya katılmaması sebebiyle arabuluculuk faaliyetinin sona ermesi durumunda toplantıya katılmayan taraf, davada kısmen veya tamamen haklı çıksa bile yargılama giderinin tamamından sorumlu tutulacak. Ayrıca bu taraf lehine vekalet ücretine de hükmedilmeyecektir. Diğer bir ifadeyle arabuluculuk sürecine geçerli bir mazeret göstermeksizin katılmayan işveren, davada haklı çıksa bile, yargılama giderlerinin tamamını ödemek zorunda kalacak ve davayı kazandığı halde vekalet ücreti alamayacaktır. Dürüstlük kuralı gereğince uyuşmazlığın çözülmesinde emek veren taraf dava masraflarından kurtulacak.

Her iki tarafın da ilk toplantıya katılmaması sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti üzerine açılacak davalarda tarafların yaptıkları yargılama giderleri kendi üzerlerinde bırakılacak. Arabuluculuk faaliyeti sonunda taraflara ulaşılamaması, taraflar katılmadığı için görüşme yapılamaması veya iki saatten az süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hallerinde, iki saatlik arabuluculuk ücret tutarı Adalet Bakanlığı bütçesinden ödenecek.

İki saatten fazla süren görüşmeler sonunda tarafların anlaşamamaları hâlinde ise iki saati aşan kısma ilişkin ücret aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak. Arabuluculuk görüşmeleri sonunda anlaşmaları hâlinde arabuluculuk ücreti, aksi kararlaştırılmadıkça taraflarca eşit şekilde karşılanacak. İşe iade talebiyle yapılan görüşmelerde tarafların anlaşmaları durumunda, arabulucuya ödenecek ücretin belirlenmesinde işçiye işe başlatılmaması hâlinde ödenecek tazminat miktarı ile çalıştırılmadığı süre için ödenecek ücret ve diğer haklarının toplamı ücret miktarı olarak kabul edilecek.

İş Kazası Geçiren veya Meslek Hastalığına Tutulan İşçi Ne Yapmalıdır?

Yeni tasarıya göre işçinin uğradığı bir iş kazası veya işçinin yakalandığı meslek hastalığı konuları arabulucuya gitmeden direkt olarak dava konusu yapılabilecek.İşçiler isterlerse şu anda da mevcut uygulamaya göre dava açmadan önce SGK’ya müracaat edip iş kazasının veya meslek hastalığının tespitini isteyebilirler.İş kazası nedir, hangi haller iş kazası sayılır adlı konumuzu okuyarak iş kazaları hakkında daha detaylı bilgi edinebilirsiniz.

Sigortasız Çalıştırılan İşçi Ne Yapmalıdır?

Sigortasız yani kayıt dışı çalıştırılan işçiler bu konudaki şikayetlerini dilerlerse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Alo 170 İletişim hattına dilerlerse de SGK İl Müdürlüklerine yazılı dilekçe ile müracaat ederek yapabilirler.
Sosyal Güvenlik Kurumu, sigortasız işçi çalıştırma ile ilgili dilekçe ve ihbarları titizlikle incelemekte ve ihbar edilen işyerinde denetim gerçekleştirmektedir.Bu nedenle sigortasız çalıştırılıyorsanız veya çalıştığınız işyerinde sigortasız çalışan işçiler varsa ihbarınızı az önce değindiğimiz yollardan birini kullanarak yapabilirsiniz.

SSK emeklilik hesaplama konusunda da değindiğimiz üzere bir işçinin emekli olabilmesi için binlerce prim gününe ihtiyacı bulunmaktadır.Sigortasız çalışan bireyler günlerini SGK açısında boşa geçirmektedirler.Bu boşa geçen süreler hiçbir şekilde geri gelmemektedir.Boşa geçen sürelerin-günlerin telafisi yoktur.Üstelik Sigortasız personel çalıştırmanın cezası adlı konumuzda da belirttiğimiz gibi, sigortasız işçi çalıştırmanın cezası ağırdır.

Bu nedenlerle sigortasız çalışmayın ve çalıştırmayın, çalıştıranları uyarın veya ihbar edin diyoruz.Çünkü Sosyal Güvenlik hakkı vazgeçilemez ve devredilemez haklardandır.

YAZAR HAKKINDA

SGKNET.NET SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU ALANINDA BİLGİ PAYLAŞIM, DANIŞMANLIK VE HABER PORTALI.

sgknet.net internet sitesi insanları sosyal güvenlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık, iş hukuku ve bunlara benzer konularda bilgilendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir. Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, sorular ve sorulara verilen cevaplar yasal danışmanlık kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak sosyal güvenliğinizle ilgili kararların verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu nedenle bu sitede yer alan bilgilere göre hareket etmeyiniz, karar vermeyiniz.Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM