2018 ASGARİ ÜCRET AÇIKLANDI

 • DOLAR
  3,7880
  % 1,10
 • EURO
  4,6540
  % 1,92
 • ALTIN
  163,4160
  % 0,27
 • BIST
  $14.327
  % 5,35

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Denetmenleri Ne İş Yapar?

Sosyal Güvenlik Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları Ne İş Yapar?

Bu bölümde SGK Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının ne iş yaptıklarını, mesleğe nasıl alındıklarını, mesleğe giriş şartlarını, Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının özlük haklarını, görevlerini, yetkilerini ve sorumluluklarını anlatacağız.

Sosyal Güvenlik Denetmeni Nasıl Olunur?

Sosyal Güvenlik Denetmeni olmak için öncelikle Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olmak gerekmektedir.SGK ilk olarak Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak mesleğe alım yapmaktadır.Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olarak en az 3 yıl görev yaptıktan sonra yapılacak olan yeterlilik sınavında başarılı olanlar Sosyal Güvenlik Denetmeni unvanını almaktadırlar.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı Nasıl Olunur?

Sosyal Güvenlik Kurumu ortalama olarak her yıl birkaç kez Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı yapmaktadır.Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alımı bugüne kadar hep sözlü mülakat ile yapıldı.Bundan sonra da muhtemelen bu şekilde devam edecek ya da sözlü sınavın yanında bir de yazılı sınav yapılabilecektir.Bu uygulama SGK’nın taktirine bağlıdır.Dilerseniz Sosyal Güvenlik Kurumunun son yaptığı SGK Denetmen Yardımcısı alım ilanına göz atıp Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı olmak için başvuru şartlarına bakalım.

# Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı giriş sınavına katılabilmek için adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.


Giriş sınavına katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuru yapanlardan; KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, alınacak kadronun 4 (dört) katı kadar aday, sözlü sınava çağırılacaktır. Son sıradaki adayla eşit puan almış adaylar da sözlü sınava çağrılacaktır.
Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Sosyal Güvenlik Kurumu (www.sgk.gov.tr) internet adresinde ilan edilecek olup adaylar, ilan edilen tarih, saat ve yerde giriş sınavına katılacaklardır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

# Yukarıdaki şartları taşıyan adaylar SGK Denetmen Yardımcılığı için müracaat edebileceklerdir.Müracaatın ardından kadro sayısına göre sıralamaya girebilen adaylar sözlü mülakata çağrılacaklardır.Mülakat konuları aşağıdaki gibidir.

SGK Denetmen Yardımcılığı Mülakat Soruları

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Sözlü Sınav Konuları

a) Kamu maliyesi:
1) Maliye teorisi (kamu gelir ve giderleri, kamu borçları ve bütçesi).
2) Maliye politikası.
3) Vergi hukuku ve Türk vergi sistemi.
b) İktisat:
1) İktisat teorisi (Mikro iktisat, Makro iktisat ve İktisadi analiz).
2) İktisat politikası.
3) Para teorisi ve politikası.
4) Uluslararası iktisat.
5) Türkiye ekonomisi ve Güncel ekonomik sorunlar.

c) Hukuk:
1) Anayasa hukuku.
2) Medeni hukuk (aile hukuku ve miras hukuku hariç).
3) Borçlar hukuku.
4) Ticaret hukuku (ticari işletme hukuku, şirketler hukuku ve kıymetli evrak hukuku).
5) İdare hukuku ve idari yargılama usul hukuku.
6) İş ve sosyal güvenlik hukuku.


d) Muhasebe:
1) Genel muhasebe.
2) Mali tablolar analizi.
e) Matematik, istatistik, aktüerya bölümleri mezunlarından alınacak denetmen yardımcısı adayları için mezun olunan bölüme ilişkin alan bilgisi.

SOSYAL GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRME

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar www.sgk.gov.tr adresinden duyurulacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

A. Sözlü sınavda adaylar, Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliğinin sözlü sınav başlıklı 12 nci maddesinin 2 nci fıkrasında yer alan;
a. Alan bilgisi konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d. Genel yetenek ve genel kültürü,
e. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.

B. Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından (a) bendi için 50, diğer bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için 10 puan üzerinden değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav komisyonu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
C. Sınav sonuçlarına göre başarı sıralaması yapılarak puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle ilan edilen kadro sayısı kadar asıl, bu sayıyı geçmemek ve sınavda başarılı olmak şartıyla yedek aday belirlenir. Sınav sonucunun ilan edildiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sınavı asıl kazananlardan çeşitli nedenlerle göreve başlayamayanların yerine yedek listede yer alan adayların atamaları yapılır.
D. Asıl ve yedek listelerde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

Denetmen Yardımcılığından Denetmenliğe

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcıları göreve başladıkları tarihten itibaren ünitede görevli Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin refakatinde bir yıl çalıştıktan sonra yetki sınavına girmektedirler.Yetki sınavında başarılı olan Denetmen Yardımcıları bağımsız denetim yapma yetkisi alarak artık kendi başlarına Denetmen gibi çalışmaya başlarlar.Göreve başladıkları 3. yılın sonunda ise yeterlilik sınavına giren Denetmen Yardımcıları bu sınavı kazandıkları taktirde SGK Denetmeni unvanını alırlar.

Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcılarının Maaşları Ne Kadar?

Mesleğe yeni başlayan bir SGK Denetmen Yardımcısının maaşı 2017 yılı ikinci dönemi itibariyle yaklaşık olarak 3.600 TL’dir.Denetmen Yardımcılığından Denetmenliğe geçişte ise maaşlar yaklaşık olarak 4.000 TL civarı olmaktadır.Bu rakamlar aile yardımı hariç rakamlardır.

SGK Denetmen ve Denetmen Yardımcıları Ne İş Yaparlar?

SGK Denetmenlerinin ve Denetmen Yardımcılarının Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerindeki asli görevlerinden birisi kayıt dışı istihdamla mücadele etmektir.Bunun yanında kişilerin muvazaalı boşanma yapıp yapmadıkları, ihaleli işlerin yasal presödürlere uygun bir şekilde Kuruma bildirilip bildirilmediği, bina inşaatlarının başlangıç bitiş tarihlerinin tespiti, çeşitli işyerlerindeki çalışanların tespit edilmesi, sahte sigortalılık araştırmaları, meslek hastalığı araştırmaları, sigortalılık tespiti, hak sahiplerine maaş bağlanabilmesi için gelir tespiti gibi işlemler de yaparlar.

Kayıt dışı istihdamın önlenmesi kapsamında yapılan önemli işlerden birisi işyeri denetimleridir, Sosyal Güvenlik Denetmen ve Denetmen Yardımcıları gerek ihbar ve şikayetler doğrultusunda gerekse rutin denetim kapsamında işyerlerini ziyaret ederek denetim gerçekleştirirler.Yapılan denetime durum tespiti adı verilir.Durum tespiti esnasında işyerinde çalışan kişiler tespit edilir ve bu kişilerin sigortalılık bildirimlerinin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek yapılan tespitler bir tutanağa geçirilir.Sigortalılık bildirimi yapılmayan personel varsa bunların sigortalılıkları işe başlangıç tarihleri itibariyle tescil ettirilmesi sağlanır.

Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin ve Denetmen Yardımcılarının görev, yetki ve sorumlulukları Sosyal Güvenlik Denetmenleri Yönetmeliğinde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

Kullanıcılar şunları da aradı:

YAZAR HAKKINDA

SGKNET.NET SOSYAL GÜVENLİK VE İŞ HUKUKU ALANINDA BİLGİ PAYLAŞIM, DANIŞMANLIK VE HABER PORTALI.

sgknet.net internet sitesi insanları sosyal güvenlik, emeklilik, yaşlılık, hastalık, iş hukuku ve bunlara benzer konularda bilgilendirmek için kurulmuş bir internet sitesidir. Sitemizde yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler, sorular ve sorulara verilen cevaplar yasal danışmanlık kapsamında değildir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak sosyal güvenliğinizle ilgili kararların verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.Bu nedenle bu sitede yer alan bilgilere göre hareket etmeyiniz, karar vermeyiniz.Sitemizde yer alan tüm yazıların ve sitemiz tarafından oluşturulan resimlerin her hakkı saklıdır. Sitemizde yer alan tüm içeriğin telif hakları tarafımıza aittir.Site içeriğinin başka yerlerde yayınlanıp yayınlanmadığı periyodik olarak kontrol edilmektedir. Hangi amaçla olursa olsun, sitemizde yer alan yazıların tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayınlanması, ticari veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğacak cezai sorumluluğu ve sitemizin hazırlanmasındaki mali külfeti ve maddi ve manevi tazminatı peşinen kabullenmiş sayılır.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

2 yorum

 1. Sosyal güvenlik denetmeni olmak istiyorum ben de, seneye üniversite bitiyor,kayıt dışıyla birlikte mücadele edelim.

 2. Sosyal güvenlik denetmenleri geçen bizim dükkana geldiler denetim yaptılar.
  Çok şükür sigortasız elemanımız yok da ceza felan yemedik.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM